Choose your language

TNDBC_600x400 revised

ราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่พำนักในไทย

สิทธิพิเศษ:

  • ห้องสุพีเรียร์ สำหรับ 2 ท่านเพียง 1,050บาท หรือ 1,350 ห้องซูพีเรียพร้อมอาหารเช้า
  • ฟรี น้ำดื่มภายในห้องพัก
  • 15% ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารคาเฟ่นิดี
SWIMMING POOL-SUPER HERO

Staycation

สิทธิพิเศษ:

  • ฟรี อัพเกรดห้องซูพีเรียร์เป็นห้องดีลักซ์
  • ส่วนลด 20% จากราคาห้องปกติ
  • ฟรี อินเตอร์เน็ต
  • ฟรี น้ำมายา เมื่อเช็คอิน
  • ฟรี น้ำดื่มภายในห้องพัก
  • 15% ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารคาเฟ่นิดี

แพคเกจ

บางกอก กอล์ฟ คลับ

รวมอาหารเช้าที่ห้องอาหารคาเฟ่ นิดี, อินเตอร์เน็ทไร้สาย, ออกรอบ 18 หลุมที่บางกอก กอล์ฟ คลับ 1 รอบ สำหรับ 1 ท่าน, อัพเกรดห้องพักเป็นห้องดีลักซ์, เช็คอินเร็วขึ้นและเช็คเอาท์ช้ากว่าเวลาปกติ และนวดไทย 30 นาทีสำหรับ 1 ท่าน

ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ

รวมอาหารเช้าที่ห้องอาหารคาเฟ่ นิดี, อินเตอร์เน็ทไร้สาย, ออกรอบ 18 หลุมที่ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ 1 รอบ สำหรับ 1 ท่าน, อัพเกรดห้องพักเป็นห้องดีลักซ์, เช็คอินเร็วขึ้นและเช็คเอาท์ช้ากว่าเวลาปกติ และนวดไทย 30 นาทีสำหรับ 1 ท่าน

พักสองคืน สองสนามกอล์ฟ

รวมอาหารเช้าทุกวันที่ห้องอาหารคาเฟ่ นิดี, อินเตอร์เน็ทไร้สาย, ออกรอบ 18 หลุมที่บางกอก กอล์ฟ คลับและที่ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ 1 รอบสำหรับ 1 ท่าน, อัพเกรดห้องพักเป็นห้องดีลักซ์, เช็คอินเร็วขึ้นและเช็คเอาท์ช้ากว่าเวลาปกติ และนวดไทย 30 นาที สำหรับหนึ่งท่าน

หนึ่งวันที่เกาะเกร็ด

รวมอาหารเช้าและอาหารค่ำหนึ่งเซ็ทที่ห้องอาหารคาเฟ่ นิดี, อินเตอร์เน็ทไร้สาย, รถรับส่งไปกลับ โรงแรม – เกาะเกร็ด, ทริปหนึ่งวันบนเกาะเกร็ด, อัพเกรดห้องพักเป็นห้องดีลักซ์, เช็คอินเร็วขึ้นและเช็คเอาท์ช้ากว่าเวลาปกติ